ال جی

شرکت ال جی ، یکی از بزرگترین شرکت های دنیا است